این که شما بر روی ارز دیجیتال چین لینک سرمایه گذاری بلند مدت انجام بدهید و یا سرمایه گذاری کوتاه مدت کاملا وابسته به وضعیت و شرایط بازار در زمانی که شما قصد انجام این کار را دارید، است.ممکن است در این لحظه بر اساس تخمین ها و تحلیل هایی که یک کاربر انجام می دهد، سرمایه گذاری کوتاه مدت بازدهی بهتری داشته باشد، اما در زمان دیگر سرمایه گذاری بلند مدت بتواند سود بهتری را به فرد بدهد، از طرف دیگر این مساله به خود کاربر و سرمایه گذار هم بستگی دارد، عده ای از افراد به سودهای لحظه ای قانع هستند و تمایل دارند تا هر چه سریع تری سود سرمایه گذاری خود را دریافت کنند اما عده ایدیگر تمایل دارند تا بعد از گذشت مدت زمان طولانی تر سود بیش تری را برداشت کنند.شما عزیزان می توانید به راحتی برای خرید چین لینک به وب سایت صرافی های معتبر ایرانی مراجعه کنید.
https://bitmehr.com/chainlink